head

Шановні клієнти, лізингоодержувачі!

17 Січня 2024

З 01.01.2024 року набула чинності Постанова НБУ № 163 Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги.

Шановні клієнти, лізингоодержувачі!

Відповідно до вказаної Постанови НБУ таємницею фінансової послуги є:

  • рахунки Лізингоодержувача;
  • операції, проведені на користь чи за дорученням Лізингоодержувача, вчинені ним правочини, договори, додатки до них;
  • фінансовий або майновий стан Лізингоодержувача;
  • організацію та здійснення охорони Лізингодавця та/або посередників та осіб, які перебувають у приміщеннях Лізингодавця та/або посередників, а також будь-яка інформація про коди (шифрування тощо), що використовуються Лізингодавцем та/або посередником для захисту інформації;
  • організаційно-правову структуру Лізингоодержувача - юридичної особи, її керівників, напрями діяльності;
  • діяльність Лізингоодержувача чи інша інформація, що становить комерційну таємницю, про будь-який проект, винахід, зразки продукції тощо, інша комерційна інформація та інша інформація передбачена Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

 

Відповідно до цієї Постанови НБУ Лізингодавець та/або посередник розкриває інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, на письмовий запит клієнта ‒ власника такої інформації або за його письмовою згодою в обсязі, визначеному в такому запиті або згоді.

Письмовий запит та/або письмова згода клієнта - власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, до Лізингодавця та/або посередника про розкриття такої інформації складається довільно в паперовій або електронній формі.

Письмовий запит або письмова згода фізичної особи-клієнта ‒ власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, підписується:

 

  • у паперовій формі ‒ власноручним підписом цієї особи, що засвідчується підписом керівника Лізингодавця та/або посередника чи уповноваженої ним особи або нотаріально;
  • в електронній формі ‒ кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом або іншим електронним підписом цієї особи, створеним відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань використання електронного підпису та електронної печатки.

Письмовий запит або письмова згода юридичної особи-клієнта ‒ власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, підписується:

 

  • у паперовій формі - власноручним підписом її керівника або уповноваженої ним особи;
  • в електронній формі - кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом, або іншим електронним підписом її керівника чи уповноваженої ним особи, створеним відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань використання електронного підпису та електронної печатки.

 

Уповноважена особа клієнта ‒ власника інформації, що становить таємницю фінансової послуги, під час надання запиту (згоди) обов'язково подає документ (належним чином засвідчену копію документа), який підтверджує повноваження цієї особи на підписання запиту (згоди).

Шановні клієнти, лізингоодержувачі, Ви можете скористатись зразками згоди, які розміщені на сайті (сторінка "Про нас" - "Уся інформація" - розіл "Інформація для клієнтів про таємницю фінансової послуги").

top